Předdůchod podmínky aktualizované podmínky

Předdůchod podmínky aktualizované podmínky   Otázka zajištění dostatečných finančních prostředků na stáří je velmi ožehavým tématem. Pokud se nechcete na sklonku svého života spoléhat na stát, otevřela se vám od roku 2013 nová cesta. Předdůchod podmínky aktualizované podmínky ale jsou poměrně přísné a počítají s poměrně velkou spoluúčastí.   Předdůchod není státní dávka, musíte si […]

Continue Reading

Příspěvek na péči o osobu blízkou

Příspěvek na péči o osobu blízkou Sociální dávka nazvaná příspěvek na péči o osobu blízkou slouží k úhradě nákladů spojených s péči jiné osoby v případě, že žadatel není schopen se o sebe postarat sám. Výše tohoto příspěvku se liší podle stupně závislosti žadatele, ale ovlivnit ho může i špatná finanční situace v rodině osoby […]

Continue Reading

Odchod do důchodu

Odchod do důchodu Odchod do důchodu se řídí několika pravidly, na něž se často zapomíná. V první řadě je pro odchod do důchodu nutné splnit limity věku a dobu pojištění, u žen pak ještě stále hraje roli počet vychovaných dětí. * Věk ‒ důchodový věk se v současnosti liší dle roku narození. U žadatelů, kteří […]

Continue Reading

Nebankovní půjčky pro důchodce

Nebankovní půjčky pro důchodce Starším lidem s jediným příjmem v podobě starobního důchodů půjčují bankovní instituce nerady. To ale neznamená, že nebankovní půjčky pro důchodce jsou na tom stejně. Naopak, řada společností umí vyjít seniorům vstříc a umí si poradit i ve chvíli, kdy lidé nevlastní účet v žádné bance. Jestliže vám chybí peníze na […]

Continue Reading