Odchod do důchodu

Odchod do důchodu

Odchod do důchodu se řídí několika pravidly, na něž se často zapomíná.

V první řadě je pro odchod do důchodu nutné splnit limity věku a dobu pojištění, u žen pak ještě stále hraje roli počet vychovaných dětí.

  • Věk ‒ důchodový věk se v současnosti liší dle roku narození. U žadatelů, kteří se narodili mezi 1936‒1977, se věk stanovuje dle tabulky (web OSSZ), u žen je zohledněn počet dětí. U žadatelů narozených po 1977 se důchodový věk určí tak, že se k věku 67 připočte počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození a rokem 1977. V současné době se ovšem jedná o zastropování věku odchodu do důchodu.
  • Pojištění minimálně 32 let, tj. doba, po kterou žadatel pracoval, a byl veden na OSSZ.

Odchod do důchodu

Co je nutné při odchodu do důchodu udělat?

Pokud žadatel splní výše napsané podmínky a rozhodne se odejít do důchodu, může si sám zvolit, kdy tak učiní. Dosažení důchodového věku totiž není důvodem odchodu do důchodu. Je možné přesluhovat. Opačný případ je zažádat si o předčasný důchod. A to v případě, že splňuje počet let, po která byl pojištěn, a věkově mu chybí nejvýše 3 roky pro odchod do důchodu.

Kdy a kde žádost podat?
Žádost na odchod do důchodu se sepisuje na okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště. Je možné ji podat nejdříve 4 měsíce před dnem požadovaného přiznání důchodu.

K vyřízení žádosti se žadatel dostavuje osobně. Je nutné s sebou přinést občanský průkaz, doklady o studiu, výkonu vojenské služby, doklady, které dokládají dobu zaměstnání, rodné listy dětí. V případě, že pečoval o osobu blízkou, i uznání této péče.

Vyplňují se předepsané tiskopisy

Za sepsání žádosti odchodu do důchodu se neplatí žádný poplatek. Stejně tak ověření pravosti doložených listin si provádí OSSZ sama a bezplatně.

Rozhodnutí o tom, zda bude důchod přiznán, se vydává do 90 dní od započetí řízení. V případě, že je nutné dohledávat, např. údaje zaměstnavatelů, doba se prodlužuje.