Předdůchod podmínky aktualizované podmínky

Předdůchod podmínky aktualizované podmínky

Otázka zajištění dostatečných finančních prostředků na stáří je velmi ožehavým tématem. Pokud se nechcete na sklonku svého života spoléhat na stát, otevřela se vám od roku 2013 nová cesta. Předdůchod podmínky aktualizované podmínky ale jsou poměrně přísné a počítají s poměrně velkou spoluúčastí.

Předdůchod podmínky aktualizované podmínky

Předdůchod není státní dávka, musíte si na něj našetřit

Se zvyšujícím se věkem dožití přibývá zdravotních problémů, které je třeba řešit zároveň s neustávajícím pracovním kolotočem. Předdůchod podmínky aktualizované podmínky nabízí možnost všem, kteří se nezdráhají pojistit si klidné stáří z vlastních prostředků. Předdůchod je možné čerpat ve chvíli, kdy si v reformovaném třetím pilíři (nebo penzijním připojištění) našetříte dostatek prostředků a to, abyste mohli minimálně dva roky pobírat rentu ve výši 30% průměrné mzdy. Minimální doba čerpání předdůchodu jsou dva roky (maximálně pět let), na účtu musíte mít tedy minimálně 190 000 Kč.

Měli byste vědět:
Pro zjištění přesné částky je třeba sledovat Předdůchod podmínky aktualizované podmínky na stránkách MPSV (např. v roce 2016 je průměrná mzda 25 903 Kč.)

Předdůchod podmínky aktualizované podmínky

Co musíte splnit, abyste mohli odejít do předdůchodu?

  • Zapojit se do doplňkového penzijního spoření po dobu alespoň pěti let.
  • Dosáhnout potřebného věku – do předdůchodu je možné odejít 5 let před dosažením důchodového věku u mužů.
  • Doplatit potřebnou částku jednorázovým vkladem, pokud nebudete mít našetřeno dost.

Výhody předdůchodu

  • Lze stále podnikat nebo chodit do práce.
  • Stát za vás odvádí zdravotní pojištění (někdy i sociální odvody).
  • Do předdůchodu můžete odejít až pět let před nárokem na státní důchod.
  • Předdůchod podmínky aktualizované podmínky nemají vliv na výši státního důchodu, resp. ho nesnižují.

Předdůchod podmínky aktualizované podmínky řádný důchod ovlivní

I když politici slibovali opak, předdůchod nárok na řádný starobní důchod ovlivní. Předdůchod není hodnocen jako doba pojištění. Laicky řečeno – každý odpracovaný (pojištěný) rok připočítá k důchodové výměře 1,5 procenta, předdůchod nikoli. Předčasný důchod naopak započitatelné výdělky úměrně snižuje. Vše si ukážeme na příkladu.

Váš nárok na starobní důchod by činil 12 500 Kč.

  • Pobírání předdůchodu na tři roky by ze starobního důchodu odkrojilo pouhých 1 000 Kč.
  • Předčasný důchod by ve stejném případě snížil starobní důchod asi o 2 500 Kč.
Předdůchod podmínky aktualizované podmínky se proto stále vyplatí, i když méně, než bylo původně slibováno. Spoléhat se na vlastní síly je rozhodně lepší, než pobírat dávku od státu a připravit se tak o značnou část důchodu.