Domov pro seniory

Jednou z možností, jak dopřát lidem nad 65 let věku příjemný a bezpečný život, je domov pro seniory. Dříve byla tato zařízení označována jako domovy důchodců. Domov pro seniory je pobytovou sociální službou pro starší občany, kteří se nejsou soběstační a trvale potřebují pomoc druhé osoby. Domov pro seniory je místem, které svým klientům na čas nebo i trvale nahrazuje domov, zapojuje je do běžného života, případně jim zabezpečuje příslušnou zdravotní péči. Zřizovatelem může být kraj, obec, církev, ale i neziskové či soukromé subjekty. Všechny regulérní domovy musí být zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb na příslušném krajském úřadu. V ČR je jich zhruba kolem 500, což ale zdaleka nestačí.

Domov pro seniory

je hrazenou sociální službou a v podstatě ve všech takových zařízeních je nutno splnit podobné podmínky. Prvním krokem je zjištění, jaké domovy jsou ve vašem okolí k dispozici a jaké jsou v nich podmínky. S tím vám může pomoci buď internet, rodina, případně se obraťte na odbor sociální péče. Dalším krokem je podání žádosti, včetně vyjádření ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele. Přímo u vás doma se pak bude konat sociální šetření, jehož cílem je zjistit, jaké potřeby máte a zda je pro vás nejvhodnější právě domov pro seniory či jiný typ sociálních služeb.

Ale to pořád ještě neznamená, že budete do svého vysněného domova nastoupit. Domov pro seniory je nedostatková služba. Proto je lépe podat žádost raději předem, než budete péči domova akutně potřebovat, čekání může trvat měsíce i roky. Pokud budete mít štěstí, uzavřete při nástupu do domova se zařízením písemně smlouvu o poskytovaných službách, právech i povinnostech obou stran, včetně plateb.

Součástí služeb, které poskytuje, je nejen základní péče jako je ubytování, stravování, úklid, praní a žehlení prádla, ale také asistence při zvládání běžných životních situací. To je například pomoc při oblékání a svlékání, pomoc s pohybem, či osobní hygienou. Důležitá je také role domova při rozvíjení společenských kontaktů a udržování seniora v činorodosti. Proto má každý domov pro seniory nejrůznější aktivity pro volný čas a také terapeuty. Pracovníci domova také pomáhají klientům při vyřizování úředních záležitostí. Domov  tak může pomoci seniorům prožít závěrečnou část života důstojně a aktivně.