Obsah

Geriatrie

Geriatrie patří mezi lékařské obory. Má na starosti léčbu nejstarších osob s přihlédnutím k sociálním a psychickým faktorům. Jde o velmi komplexní obor, jehož lékaři jsou vzhledem ke stále se prodlužujícímu věku dožití v naší populaci, stále žádanější.

Pokročilý věk s sebou přináší řadu zdravotních komplikací a problémů, které již nelze řešit v rámci použití standardní medicíny. Starý a oslabený organismus reaguje na řadu věcí velmi rozdílně a nepředvídatelně a právě obor zvaný geriatrie se snaží tyto rozdíly postihnout a dále s nimi pracovat.

Většina evropských zemí dnes používá rozdělení věku osob podle Světové zdravotnické organizace WHO. V druhé polovině života vypadá takto:

 

  • 45-59 let – střední věk
  • 60-74 let – starší věk  počátek geriatrie
  • 75-89 let – starý věk   geriatrický pacient
  • nad 89 let – dlouhověkost geriatrie

Geriatrie se zabývá právě posledními dvěma období, poskytuje tedy léčbu osobám ve věku od 75 let.

Nejčastější problémy pacientů geriatrie

Mezi nejběžnější zdravotní problémy stárnoucí populace patří zcela určitě těžké choroby, zhoršená mobilita a inkontinence. V rámci geriatrie je ale třeba brát v úvahu i faktory sociální (například ztráta soběstačnosti, smrt partnera, změna bydliště apod.) a faktory psychické (duševní choroby, pasivní postoj k životu apod.). Lékaři geriatrie musí brát v úvahu i přídavná zdravotní rizika – obezitu, vysoký tlak, nedostatek pohybu, kouření a konzumaci alkoholu.

Hlavní myšlenka geriatrie

Nejdůležitějším mottem každého zájemce o obor geriatrie a zároveň mezinárodně uznávaná etická norma je lidská důstojnost. S pacienty je vždy třeba jednat s nejvyššími ohledy, které nesmí poznamenat ani psychické choroby nebo inkontinence.

Cílem oboru  je co největší zkvalitnění poslední fáze lidského života. Důsledně je podporována myšlenka tzv. aktivního stáří. Geriatrie se nesnaží pouze člověka léčit, ale podporuje ho i po sociální stránce. Zdraví mysli je tu stejně důležité jako zdraví tělesné. Každý geriatr musí být zároveň trochu psychologem, jinak by se jeho léčba v dlouhodobém horizontu jen stěží setkala s úspěchem.

Geriatrická pracoviště v Čechách:

Adresa: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10 , Praha

Telefon: 267 161 111

Adresa: V Úvalu 84,150 06 Praha 5, Praha

Telefon: 224 431 111

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Adresa: Vídeňská 800, 140 00 Praha 4, Praha

Telefon: 261 081 111

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Adresa: U Nemocnice 2,128 08 Praha 2, Praha

Telefon: 225 374 111

MEDICON Hospitals s.r.o.

Adresa: Roškotova 1717/2, 140 44 Praha 4, Praha

Telefon: 261 006 111

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Adresa: Sokolská 581,500 05 Hradec Králové, Hradec Králové

Telefon: 495 831 111

Fakultní nemocnice Plzeň

Adresa: Dr. E. Beneše 1128/13 305 99 , Plzeň
Telefon: 377 401 111
Adresa: Kotíkovská 17, 19, 323 00 , Plzeň
Telefon:377 182 111
Adresa: Vrchlického 59, 586 33 , Jihlava

Telefon: 567 157 111

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Adresa: B. Němcové 585/54, 370 87, České Budějovice

Telefon: 387 871 111

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Adresa: Blatenská 314, 341 01 , Horažďovice

Telefon: 376 334 211

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Adresa: Žižkova 146,280 00 Kolín III, Kolín

Telefon: 321 756 111

Pardubická krajská nemocnice a.s

Adresa: Kyjevská 44,532 03 , Pardubice
Telefon: 466 011 111

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Adresa: Bolzanova 512, 506 43, Jičín

Telefon: 493 582 111

Adresa: Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod
Telefon: 569 478 111

Nemocnice Počátky s.r.o.

Adresa: Havlíčkova 206, 394 64 Počátky, Počátky

Telefon: 565 301 370

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Adresa: Purkyňova 1849, 470 77 , Česká Lípa

Telefon: 487 954 111

Adresa: Prezidenta Beneše 343, 289 03 , Městec Králové

Telefon: 325 643 271

Nemocnice následné péče Ryjice

Adresa: Ryjice 1,403 31 , Ryjice

Telefon: 472 734 050

Geriatrická pracoviště na Moravě:

Fakultní nemocnice Brno

Adresa: Jihlavská 20, 625 00 Brno

Telefon: 532 231 111

Adresa: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Telefon: 585 851 111

Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Telefon: 577 551 111

Městská nemocnice Ostrava

Adresa: Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava

Telefon: 556 541 111

Adresa: Ostravská 783, 737 01 , Český Těšín

Telefon: 558 769 211

Nemocnice Hranice a.s.

Adresa: Zborovská 1245, 753 22 Hranice
Telefon: 581 727 212
Adresa: Polní 3, 639 00 , Brno

Telefon: 532 299 111

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 1092/2, 736 01, Havířov

Telefon: 606 771 961

Nemocnice Valtice s.r.o.

Adresa: Klášterní 4, 691 42, Valtice

Telefon: 519 363 111

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Adresa: Purkyňova 36, 682 01 , Vyškov

Telefon: 517 315 111

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Adresa: MUDr. Jana Janského 11, Znojmo

Telefon: 515 215 111

Adresa: Olomoucká 86, 747 79 Opava

Telefon: 553 766 111